หลายปีนี้รู้หรือยัง?

บอร์ด ความรัก,หลายปีนี้รู้หรือยัง ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละคร.. หลายปีนี้ เริ่มรู้สึก, มีความเข้าใจว่า ..“ เมื่ออายุมากขึ้น ญาติสนิท, มิตรสหาย เริ่มทยอย, จากเราไป รู้สึก..ถึงชีวิตล้วนอนิจจัง ”.. หลายปีนี้ เริ่มรู้สึก “ ปล่อยวาง ” ..เริ่มเรียนรู้, ถึงสิ่งที่ ไม่ว่า..จะเสียดายหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่.. จะต้องเป็นไป, โดยวิถีแห่งธรรมชาติ.. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า .. “ ความสนิทชิดเชื้อ, ระหว่างมนุษย์ นอกเหนือจาก.. ความเกี่ยวพันทางสายเลือดแล้ว สิ่งที่, สำคัญยิ่งกว่า ...คือ.. สัมพันธภาพทางจิตใจ, ที่จริงใจต่อกัน ”.. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า .. “ สิ่งที่เคยใฝ่ฝัน, อยากได้ในอดีต แม้วันนี้จะได้มา ก็หาใช่.. สิ่งที่สำคัญ, สำหรับเราอีกต่อไป ”.. หลายปีนี้ “ เริ่มตื่นรู้ ” ..นอกจากเรา, ต้องทำดีกับผู้อื่นแล้ว เราจะต้องทำ, สิ่งที่ดีงาม ..ให้กับ.. คนที่ดีกับเรา, ให้มากเท่าทวีคูณ ..... หลายปีนี้ เริ่มเรียนรู้ว่า .. “ เวลาหาได้บ่มเพาะ, ความสัมพันธ์ที่ดี..ระหว่างผู้คน ตรงกันข้าม.. เวลากลับพิสูจน์ให้เห็น, ถึงธาตุแท้ของผู้คน ”.. หลายปีนี้ “ เริ่มรู้ซึ้ง ” ..นอกจากพ่อ-แม่แล้ว ไม่มีใครในโลก ..ที่จะคอย.. อนุเคราะห์โอบอุ้ม, และให้อภัยเรา เหมือนเช่น.. ที่ท่าน, ให้กับเรา ..... หลายปีนี้ เริ่มรู้ และเข้าใจว่า .. “ ความประมาท, อาจจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุการบาดเจ็บ และความทุกข์ทรมาน.. ต่อร่างกาย, อย่างไม่คาดฝัน ”.. หลายปีนี้ เราเปลี่ยนไป ..สามารถอดทน, แบกรับความทุกข์ ในหลากหลายรูปแบบ มีความแกร่ง, ในชีวิต เหมือน “ ต้นกระบองเพชร ”ที่สามารถ, จะอยู่รอดได้.. ในทุกสถานะ.. หลายปีนี้ เริ่มสำนึก ..ไม่ดึงดัน, ยึดมั่น-ถือมั่น อย่างที่เคย หลายสิ่ง..ที่เคยยึดมั่น เริ่มคลายความถือมั่น, อย่างที่เคยเป็น.. หลายปีนี้ หลายสิ่ง, ที่ขัดหูขัดตา .. ก็สามารถ, ที่จะทำใจ..ให้เป็นเหมือน “ ฟัง, แต่ไม่ได้ยิน .. มอง, แต่ไม่ได้เห็น ”.. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า .. “ ไม่ใช่..คน, ทุกคน จะยินยอม เดินตามวิถีทาง.. ที่เรา, อยากให้เป็น ”.. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า .. “ สิ่งที่..เป็นของเรา, ย่อมต้องเป็น..ของเรา สิ่งที่..ไม่ใช่ของเรา, จงอย่าได้..ฝืนเอา ”.. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า .. “ อย่าได้, อิจฉาชีวิตของผู้อื่น ..เพราะเราเอง, ก็สามารถ.. ที่จะใช้ชีวิต อย่างที่เรา.. ต้องการให้เป็นได้ ”.. เวลา, ดุจสายน้ำ .. ไหลไปไม่หวนกลับ เรียนรู้..กับชีวิต รู้ซึ้ง..ถึงชีวิต หวงแหน..ทุกวันเวลาที่ผ่านไป ใช้ชีวิต..ให้คุ้มค่า เรียนรู้ชีวิต..อย่างสงบต่อไป“ หลายปีนี้ รู้หรือยัง..? ..มาคนเดียว ก็กลับไปคนเดียว ไม่มีคนติดตามไปด้วย ”